Your browser does not support JavaScript!
:::
首頁 > 專區服務 > 檔案應用專區
檔案應用專區

     
申請表格 [2016-03-02]       申請書範例 [2016-03-02]
     
檔案開放應用作業規定 [2016-03-02] 檔案開放應用作業流程圖 [2016-03-02]
   
檔案複製收費標準表 [2016-03-03]  檔案閱覽抄錄複製收費標準 [2016-03-03]
   
檔案應用Q&A [2016-03-03]

國家發展委員會檔案管理局

機關檔案目錄查詢網